#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
amg-performance-center_01_webb.jpg

Hallsås Förskola

 

HALLSÅS FÖRSKOLA

FAKTA

Adress: 
Skogshöjden 15, Lerum 
Byggherre: HedinBil Göteborg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Erlandsson Bygg AB
Bruttoarea: XXX
Upplåtelseform: XXX
Byggnadsår: XXX


Ladda ned faktablad

Efter en inbjuden tävling fick vi möjlighet att färdigprojektera den för Hallsås så viktiga förskolan. Lerum har högt ställda mål för utvecklingen av Norra Hallsås och hittills har stadsdelens utformning och arkitektur rönt nationell uppmärksamhet. Således var kraven på arkitekturen för förskolan högt ställda. Vårt förslag skapade inte bara förutsättningar för en väl fungerande arbetsorganisation och pedagogisk inriktning utan tog också tillvara de naturliga förutsättningarna som fanns på platsen för en spännande, säker och pedagogisk utevistelse som en integrerad del i förskolans pedagogiska arbete.

Utöver de i första etappen genomförda avdelningarna projekterades också tillagningskök och personalutrymmen samt ett antal lekbyggnader som del av utemiljön. Förslaget rymmer en andra etapp om ytterligare 2 avdelningar vilka nu är under upphandling. Förskolan är certifierad miljöklassad byggnad- Guld enl SGBC och utformad med utgångspunkt i reggio emilia-pedagogiken.

 
 
 
amg-performance-center_02_webb.jpg