QPG

Nyheter

Våra paviljonger i Säteriets nya aktivitetspark

Nu står aktivitetsparken i Säteriet, som Förbo gjort och som vi ritat paviljongerna i, färdigt. På platsen har vi tidigare även gjort restaureringen av fasaderna. För landskapsarkitekturen står Mareld Landskapsarkitekter.

Här nedan ser ni en scen vi ritat samt en pergola som är inspirerad av våra ritningar.

aktivitetspark säteriet 3.jpg
aktivitetspark säteriet 4.jpg
aktivitetspark säteriet 2.jpg


Carl Darenlind