#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
brämaregården_1_webb.jpg

Rundstycket

 

KVARTERET RUNDSTYCKET

FAKTA

Adress: 
Madängsgatan 1, Göteborg 
Byggherre: Mjöbäcks Entrepenad AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Mjöbäcks Entrepenad AB
Bruttoarea: 2120 kvm, 56 studentbostäder
Upplåtelseform: Hyresrätter
Byggnadsår: 2003
Fotograf: Mikael Olsson


Ladda ned faktablad

Kvarteret Rundstycket är ett infillprojekt i stadsdelen Brämargården i Göteborg. Stadsplanen består av storgårdskvarter och följer riktlinjerna från den stadsplan som upprättats av Albert Lilienberg under tidigt 1920-tal.

Den näraliggande och hårt trafikerade Lundbyleden har ställt höga krav på hur byggnaden disponeras och utformas. Fasadgestaltningen har tagit utgångspunkt i de yttre faktorerna och vänder sig mot omgivningen på olika sätt.  Med en storskalig ljus- och bullerskärm mot trafikrummet och en kvartersgatas fönsterproportionering som refererar till den näraliggande kyrkobyggnaden på Madängsgatan.

Byggnaden är en kombination av prefabricerad betongkonstruktion och bärande konstruktioner i massiv trä.  Materialen är varma där de boende kommer nära husets delar. Kulörhanteringen med komplementfärgerna blå och orange är utformad för att kunna upplevas på olika sätt beroende på var i gatuperspektivet betraktaren befinner sig.

 
 
 
brämaregården_5_webb.jpg