#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
arken_01_webb.jpg

Arken

 

ARKEN

FAKTA

Adress: 
Arkens Väg, Haninge 
Byggherre: Alecta / Wästbygg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Wästbygg
Bruttoarea: 21 800 kvm, 222 lgh
Upplåtelseform: Hyresrätter
Byggnadsår: 2013 - 2015
Fotograf:

Ladda ned faktablad

Söder om Haninge Centrum ligger Arkens Väg, den samlande centrala gatan i en ny stadsdel. QPG har ritat fyra kvarter där samtliga bostäder är hyresrätter.

Kvartersformen följer detaljplanens intentioner med tydliga gatumotiv in mot stadsdelens mitt och med gårdar som öppnar sig mot söder och mot omgivande natur. Kulörskalan har inspiration från traditionella Stockholmskulörer och färgsättningen skapar livfullhet och dynamik på rationellt utformade fasadytor. Lägenhetstyperna är sprungna ur utvecklingsarbeten kring bostadsplattformar och har välstuderade och integrerade installationslösningar.

Entréutrymmen är inbjudande med stora lobbys, som rymmer mötesplatser för de boende samt postfunktioner. Konstnärlig utsmyckning med väggreliefer av betong utformade av konstnären Eva Kai-Larsen fick pris för årets betongkonstnär.