#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
hedin-bil-ä„ngelholm_1_web.jpg

Hedin Bil Ängelholm

hedin_bil_ängelholm_01_webb
 

HEDIN BIL ÄNGELHOLM

FAKTA

Adress: Midgårdsgatan 11, Ängelholm
Byggherre:  Hedin Bil
Entreprenadform:  Totalentreprenad
Totalentrepenör: PEAB
Bruttoarea: 7 500 kvm
Byggnadsår: 2015
Fotograf: Marcus Karlsson Säll

Hedinbil i Ängelholm ligger strategiskt placerad vid Ängelholms norra infart. Byggnaden ligger på Midgårds handelsområde och del av byggnaden är utformad för annan kommersiell verksamhet är bilhandel och verkstad. Utställningsdelen av byggnaden har fått en rundad och dynamisk form som tydligt skiljer sig från verkstädernas och servicedelarnas lägre enkla volym i tegel. 

Den begränsade tomtytan utnyttjas för en bilhall i fler nivåer och ett koncept som bidrar till att mycket utställningsyta åstadkoms. Där olika varumärken tydligt delas upp på de olika planen. När man rör sig mellan planen kan man uppleva byggnaden och bilarna ur flera vinklar. Ramper för transporter har ersatts av en integrerad bilhiss, som också kopplar ner till ett underbyggt garage.

 
hedin_bil_ängelholm_02_webb
 
hedin_bil_ängelholm_03_webb
hedin_bil_ängelholm_04_webb
 
hedin_bil_ängelholm_05_webb