#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
balltorp_1_webb.jpg

Östra Balltorp

östra_balltorp_01_webb
 

ÖSTRA BALLTORP

FAKTA

Adress:
Kantarellen Ålegårdsgatan
Byggherre: Förbo AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Midroc Construction i Gbg AB
Bruttoarea: 3347 kvm, 39 lgh
Upplåtelseform: Hyresrätter
Byggnadsår: 2006
Fotograf: Krister Engström
 

Våren 2002 fick QPG i uppdrag av Förbo AB att utveckla ett sätt att förtäta deras bostadsområden. I Östra Balltorp inventerades ett kommunägt grönstråk längs en tvärgående gång- och cykelbana. Delar av grönytan sågs inte som attraktiv utan bidrog snarare till otrygghet hos många boende. Nya bostäder skulle ge mervärde till hela området i form av ett ljusare och liv­ligare gångstråk. Bebyggelsen i området bestod av punkthus mot skogshöjderna i norr och tvåvåningshus runt gårdar i söder - en övergripande volymhantering som QPG utgick från.

Punkthusets bostäder på två till tre rum och kök är tänkta för äldre hyresgäster som vill slippa trappor och trädgård. Förskjut­ningar i plan ger alla lägenheter balkong eller ute­plats i sydväst och de flesta har ljus från tre håll. Entré och gård är utformad som social yta för hyresgästerna.

Låghusens innehåll varierar stort. Samtliga bostäder har entré mot det halvöppna gårdsrummet i öster via privat farstukvist eller trappa. Redan i de första skisserna fanns idén om låghus med olika typer av bostäder som ett sätt att komplettera ett lokalt bostadsbestånd med en lämplig sammansättning.

Förtätningar är ofta kon­troversiella. För att fånga upp åsikter samlade Förbo tidigt en refe­rensgrupp bland de boende som QPG flera gånger träffade på plats. Enkla realtidsanimeringar visade gångstråkets nya utseende och hur de nya husen skulle komma att påverka utsikten. För att ge grannarna utblickar mot grönstråket justerades huslägen och i viss mån propor­tioner. Tidig och direkt kontakt med de boende bidrog till en planprocess utan formella protester.

Östra Balltorp nominerades till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2007 och vann Helge Zimdalpriset 2007.

 
östra_balltorp_02_webb
 
östra_balltorp_03_webb
östra_balltorp_04_webb
 
östra_balltorp_05_webb
 
östra_balltorp_06_webb