#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
råda säteri_1_web.jpg

Säteriet

 

SÄTERIET

FAKTA

Adress:
Platåvägen, Mölnlycke
Byggherre: Förbo AB
Entreprenadform: 
Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: PSAB
Bruttoarea: 780 lägenheter
Upplåtelseform: Hyresrätt
Byggnadsår: 2007-2019
Fotograf: Krister Engström

En välbekant typ av bostadsområde från miljonprogrammet har renoverats med en begränsad budget och i nära samarbete med hyresgästerna. Renoveringen tar till vara områdets grundläggande kvaliteter och robusta ordning. Gamla betongelement med frilagd ballast har rengjorts och lyfts fram genom ett kontrasterande spel med nya material. En ny indelning av marken med uteplatser närmast husen har utvecklat utemiljön.

Renoveringsprojektet har haft som utgångspunkt att ta tillvara på områdets och byggnadernas egenskaper och karaktär. Att sortera, kristallisera fram och förfina en arkitektur och skala som kännetecknar miljonprogrammet. Att lyfta fram de goda egenskaperna, fylla i linjerna och göra det enkla tydligt, men också att lägga till sådant som sätter en extra finess till platsen, byggnaden och byggnadsdetaljen. Att ge gårdsrum och platser tydlighet och användbarhet och att ta hand om det offentliga, det halvprivata och det privata rummet. Att skapa en ny identitet med bibehållen kärna och inre kvalitet. Att klä Råda i ny kostym, blev och förblir mottot för renoveringsarbetet.

Projektet nominerades till Helgopriset 2013, som en av Sveriges bästa renoveringsprojekt mellan 2008 – 2013, med motiveringen:
"Säteriet nomineras till Helgopriset 2013 för en renovering som med små medel visar på och utvecklar kvaliteter i ett miljonprogramsområde."

 
råda säteri_2_web.jpg
 
amg-performance-center_02_webb.jpg