QPG
salviaterassen_01_webb.jpg

Salviaterassen

 

SALVIATERASSEN

FAKTA

Adress:
Salviagatan, Götborg
Byggherre: Egnahemsbolaget
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentrepenör: Tuve Bygg
Boarea: 44 lgh om 128 kvm
Upplåtelseform: Bostadsrätter och äganderätter
Byggnadsår: 2004

Som ett led i omvandlingen av Östra Gårdsten har uppfårts ett mindre område med markbostäder i form av radhus. På en kuperad tomt där det tidigare låg ett större flerfamiljshus, har den nya bebyggelsen omsorgsfulltfullt placerats ut, med en genomtänkt anpassning till den omgivande terrängen. Husen klättrar utefter sluttningens sidor och avgränsas både av den mera storskaliga, tidigare bebyggelsen, och av omkringliggande natur och vägstråk. Ett intressant och luftigt stadsrum har tillskapats och det andas både harmoni, variation, och närhet. 

Husen är i sitt formspråk enkla och tydliga, med avskalad exteriör och en särpräglad skönhet. Materialvalen är inte dyrbara, men genom konsekvens och ett lekfullt samspel mellan olika ytor och detaljer, skapas ändå upplevelse av både exklusivitet och unik egenart. Trädgårdarna är utformade efter ideer och önskemål från Gårdstensbor och tar tillvara möjligheter till både samvaro och enskildhet. 

Interiört fullföljs ambitionerna från exteriören, och skapar tydliga och enkla planlösningar med möjlighet till individuella variationer och önskemål. Husen blir på detta sätt både trivsamma och vackra, och skapar en helhet mellan yttre och inre, och mellan den lilla stadsdelen och den lite mera storskaliga. 

Med husen på Salviaterrassen har Gårdsten fått en stadsdel med höga ambitioner både vad gäller arkitektur, formgivning, genomförande och brukarinflytande. Detta är det goda exemplet och visar på de möjligheter som finns att fårnya och fårändra befintlig stadsbild med hög kvalitet för vanliga människor. Helt enkelt att bygga den goda staden.

Salviaterrassen nominerades till Sverige Arkitekters Bostadspris 2005.

 
salviaterassen_02_webb.jpg
 
salviaterrassen_typplaner.png
salviaterassen_situationsplan.png
 
salviaterassen_04_webb.jpg