#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
hedin-bil-helsingborg_1_web.jpg

Hedin Bil Helsingborg

hedin_bil_helsingborg_01_webb
 

HEDIN BIL HELSINGBORG

FAKTA

Adress: Andesitgatan 18, Helsingborg
Byggherre: Hedin Bil
Entreprenadform: Totalentreprenad
Totalentrepenör: PEAB
Bruttoarea: 6 440 kvm
Byggnadsår: 2015
Fotograf: Marcus Karlsson Säll

En transportbilsanläggning för Hedin Bil i Helsingborg, som ligger väl synligt ifrån trafikleder och annonserar sig i hög hastighet. För att fånga intresset och skapa en unik profil som så är byggnaden uppdelad i volymer. Väl igenkännbara, identitetsskapande och tydliga från alla håll. 

Eftersom utställningshallen skall rymma stora transportfordon och lastbilar är konstruktionen skapad för en pelarlös rumsvolym. Takets spännvidd är omfattande och hallen är överblickbar från personaldelens entresolvåning. 

De moderna verkstäderna är ljusa i robusta material och med integrerad teknik för ändamålsenliga men inte minst trevliga arbetsplatser. Personalytor, service och verkstäder disponeras i en rationell tegelvolym, som kopplats samman med utställningsdelen. 

 
hedin_bil_helsingborg_02_webb
hedin_bil_helsingborg_03_webb
hedin_bil_helsingborg_04_webb
 
hedin_bil_helsingborg_05_webb