#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
bifrost_01_webb.jpg

Bifrost

bifrost_01_webb.jpg
 

BIFROST

FAKTA

Adress:
Verkmästaregatan 9, Göteborg
Byggherre: Västkuststugan
Entreprenadform: Totalentreprenad
Totalentrepenör: GCC AB
Bruttoarea: 1040 kvm, 13 lgh
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Byggnadsår: 2001-2003
Fotograf: Bert Leandersson

Kvarteret Bifrost - den sista byggrätten på Lindholmskullen.

På gränsen mellan gatornas rutnätssystem och parkbältet som omgärdar stadsdelen i nordöst balanserar den nya byggnaden. Läget i stadsdelen utgör en plats som inte faller in i den rådande ordningen av gata, hus och gård, ett förhållande som givit huset sin disposition och grundläggande idé till utformningen.

I skuggan av en rad hamlade almar mot en öppen skolgård ställs en strikt träramskonstruktion som fungerar som kommunikation och uteplatser. På motsatta sidan mot parken följer husets kontur höjdkurvorna och faller med slänten ned i en souterrängsituation.

Bostäderna är planerade på olika sätt beroende på läge i huset och situationens betydelse har varit helt avgörande för hur rummen disponerats. Bostadens offentliga och privata delar och sökt efter den semipublika platsen där man som boende befinner sig inom hemmets trygghet, men samtidigt kan iaktta och delta i det som händer runt omkring.

Bifrost nominerades till Helge Zimdalpriset 2003.

 
bifrost_02_webb.jpg
bifrost_03_webb.jpg
 
bifrost_04_webb.jpg
 
bifrost_05_webb.jpg
bifrost_06_webb.jpg