#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
kantaten_01_webb.jpg

Kantaten

kantaten_01_webb.jpg
 

KANTATEN

FAKTA

Adress:
Symfonigatan, Borås
Byggherre: Mjöbäcks Entrepenad AB & Cernera AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Serneke
Bruttoarea: 16 000 kvm
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Byggnadsår: 2015-2018
Fotograf: Bert Leandersson
 

Kantaten är resultatet av en tävling med en stadsplan uppbyggd på ”tätt – låg” bebyggelse. Ett antal gator ringlar fram i det vackra kulturlandskapet i Hestra strax utanför Borås stadskärna. Gatumiljön är småskalig, intim och mångfunktionell. Angöring, parkering, planteringsytor och bostadsentréer med små uteplatser samsas i gaturummet.

Mellan gatorna och bebyggelsen skapas långa gemensamma parkrum. Till skillnad från det omkringliggande kulturlandskapet är parkerna kultiverade och bearbetade med ytor för rekreation och lek. Parkrummen fortsätter ut i den omgivande naturen.

Bebyggelsen är varierad med många typer av bostäder. Parhus, radhus och lägenheter i en skala från två upp till fem våningar. Mångfalden ger flexibilitet och en god social hållbarhet. Det finns ett sammanhållande gestaltningstema med detaljer och kulörer som är genomgående för alla hustyper. Kulörschemat varieras från gata till gata.

 
kantaten_02_webb.jpg
 
kantaten_03_webb.jpg
kantaten_04_webb.jpg
 
kantaten_05_webb.jpg
 
kantaten_06_webb.jpg