QPG
höjdenvändan_1_webb.jpg

Höjdenvändan

 

HÖJDENVÄNDAN

FAKTA

Adress:
Höjdenvändan 7 - 13, Lerum
Byggherre: Förbo AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentrepenör: Skanska Sverige AB
Bruttoarea: 2247 kvm, 32 lgh
Upplåtelseform: Äganderätt
Byggnadsår: 2010-2011
Fotograf: Krister Engström

Området Höjden i Lerum är ett fullskaleexempel på hur moderna bostäder kan komplettera och utveckla miljonprogrammets bebyggelse. 2002 fick QPG i uppdrag att analysera var och hur Förbo kunde bygga hyresbostäder i befintliga områden. Höjdenvändan är det avslutande projektet.

I tre etapper har Höjdens nya gestalt tagit form. Den första berörde de ursprungliga tvåplanslängorna med loftgång, som fick en exteriör upprustning. Redan där etablerades ett antal material och kulörer att använda även i nyproduktionen, till exempel den blågröna kulör som tillsammans med vitt utgör baskulör idag. Tanken var att undvika en alltför tydlig uppdelning mellan gammalt och nytt och att lägga grund för en god sammanhållning i området även ur socialt perspektiv.

I etapp två introducerades en ny boendeform på Höjden – radhuset. Tre längor med yteffektiva passivradhus byggdes i norra delen av området. Utgångspunkten var att behålla områdets skala, bygga vidare på dess rumsliga kvaliteter och addera en ny årsring.

Sista etappen i söder, Höjdenvändan, består av fyra huskroppar längs två stickgator. Mellan husen ryms även en gård med sittplatser i olika väderstreck, sandlåda, träd och perenner som avgränsas i norr av en förrådsbyggnad.

Bostadshusen är lågenergihus av plusvärmetyp med enkla volymer utan indrag eller burspråk. Taken är vinklade mot söder liksom solfångarna som bidrar till att värma husen. Till grundvolymerna kopplas trappor, förråd och balkonger i Höjdens accentkulörer. Synliga förrådstak har sedum.

Form, kulörer och material refererar på olika sätt till den tidigare bebyggelsen och spelar mot varandra i dimensioner och riktningar. Höjdenvändan har blivit en hybrid med såväl egen stark karaktär som ärvda drag från sina föregångare.

Varje hus rymmer fyra lägenheter per plan. Vinklade nischer och fönster och fönsterdörrar till 2,30 över golv skickar dagsljuset långt in i rummen.

Marken utanför har planerats med tanke på både socialt liv och behov av eget utrymme. Västra sidan om husen är privat, medan entrésidan i öster delas i zoner. Där avgränsas den privata marken av en låg granitmur. I zonen utanför landar trapporna från planet ovan och där finns bänkar, cykelställ och belysning som delas av närmaste grannarna innan gatan och gården tar vid.