#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
visätra ängar_01_webb.jpg

Visättra Ängar

visättra_ängar_01_webb.jpg
 

VISÄTTRA ÄNGAR

FAKTA

Adress:
Småbrukets Backe, Haninge
Byggherre: Wästbygg Projektutveckling
Entreprenadform: Totalentrepenad
Byggnadsentreprenör: Wästbygg AB
Bruttoarea: 10 190 kvm, 125 lgh
Upplåtelseform: Hyresrätter
Byggnadsår: 2014-2016
Fotograf: James Silverman

 

Punkthuset i Visättra Ängar, Huddinge är en konceptbyggnad utvecklad tillsammans med Wästbygg. Stomuppbyggnad, planlösning och tekniska lösningar är framtagna för ett rationellt och enkelt byggande, som erbjuder möjlighet till goda byggkostnader. Koncepthuset är en genomtänkt och anpassningsbar produkt för många bostadsändamål.

Visättra Ängar utgörs av 5 huskroppar som bildar en ensemble. De omkringliggande ängarna och skogarnas färger har inspirerat till en varierande kulörskala. Taken är karaktärsfulla, en anpassning till den gällande detaljplanen. Mellan husen är det upphöjda, hårdgjorda ytor för uppställning av brandbil och som kan fungera som basketplan mm. Visättra Ängar är hyresrätter som förvaltas av Heimstaden.

 
visättra_ängar_02_webb.jpg
visättra_ängar_03_webb.jpg
 
visättra_ängar_04_webb.jpg
 
visättra_ängar_05_webb.jpg
 
visättra_ängar_06_webb.jpg
visättra_ängar_07_webb.jpg
 
visättra_ängar_08_webb.jpg