#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
hedin bil osdal_1_web.jpg

Hedin Bil Osdal

hedin_bil_osdal_01_webb
 

HEDIN BIL OSDAL

FAKTA

Adress: Pickesjövägen, Borås
Byggherre: Hedin Bil
Entreprenadform: Totalentreprenad
Totalentrepenör: PEAB
Bruttoarea: 13 000 kvm
Byggnadsår: 2010
Fotograf: Ulf Celander

 

Hedinbil i Borås är designad för att ge Hedinbil ett unikt och igenkännbart utseende, både i material och fasadgestaltning. Den tillförde året den planerades, ett nytt koncept där flera bilvarumärken samlas under samma tak med gemensamma service- och verkstadsutrymmen. Byggnaden utgör en portal till regementsområdet i Borås och har ett strategiskt läge vid väg 40:s infart till staden.

Med sina tre nivåer möter den tomtsluttningen och skapar utställningshallar med en distinkt och representativ karaktär som vänder sig med fina utsikter mot Borås skyline. 

Olika varumärken är ordnade i en fri shop-in-shop-lösning för maximal flexibilitet. Trapporna som binder samman planen ger flera utsikter och möjlighet att se bilarna ur olika vinklar. Särskild möda har lagts på att samordna verkstäder och andra servicefunktioner till en effektiv och tilltalande arbetsmiljö.

Byggnadens material speglar dess fokus med sina mekaniskt precisa aluminiumpaneler i fält som bryts upp av glaspartier där solskydd integrerats i fasaden. Verkstäderna är utförda i det för Borås industribyggnader klassiska materialet tegel, ovanligt för nya handelsetableringar. 

Hedin Bil Osdal nominerades till Borås Stadsbyggnadspris 2012.

 
hedin_bil_osdal_02_webb
hedin_bil_osdal_03_webb
hedin_bil_osdal_04_webb
 
hedin_bil_osdal_05_webb