#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
kvillebäcken-lott-h_1_webb.jpg

Kvillebäcken Lott H

 

KVILLEBÄCKEN LOTT H

FAKTA

Adress:
Gustaf Dalénsgatan 10-22
Byggherre: Wallenstam
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Bergman & Höök AB
Bruttoarea: 7800 kvm, 115 lgh
Upplåtelseform: Hyresrätter
Byggnadsår: 2013
Fotograf: William Gustavsson

Utmaningen för Wallenstams projekt i den nya stadsdelen Kvillebäckens var att uppfylla både produktionseffektivitet och skapa en byggnad som bidrar till stadsdelens utformning avseende det gestaltningsprogram som kommunen ställt upp som mål. Att lösa yt- och energieffektiva smålägenheter samtidigt som att planera för ett maximalt utnyttjande av detaljplanen och klara miljöbyggnadsklass Silver. Projektprocessen var ett nära samarbete med byggherre, installationskonsulter och byggnadsentreprenören.

Kvarteret definieras av tre byggnadsvolymer som hålls samman i färgskala med en kulörsättning som understryker fasaddelarnas uppbyggnad. En klar och varierande koloritet bidrar till en vänlig och begripbar skala och boendemiljö. 

 
 
kvillebäcken_lott-h_2_webb.jpg