QPG
torpa_01_webb.jpg

Torpa

 

TORPA

FAKTA

Adress: Uddeholmsgatan 12, Göteborg
Byggherre: MEAB
Entreprenadform: Totalentrprenad
Byggnadsentreprenör: GNC
Bruttoarea: 20 lgh, 1536 kvm
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Byggnadsår: 2001-2002
Fotograf: Krister Engström

 

Stadsdelen Torpa i östra Göteborg planerades och byggdes på 1950-talet. I dess krans har funnits några enstaka obebyggda detaljplanelagda fastigheter. QPG drev tillsammans med Trätek och SP ett FOU-utvecklingsprojekt om höga trähusbyggnader som 2002 realiserades inom en av dessa detaljplaner. Uppdraget mynnade ut dels i ett programarbete för Göteborgs Stadsbyggnadskontor om hur stadsdelen kan utvecklas och det konkreta flerbostadshuset Torpa för industriparten, Mjöbäcks Entreprenad inom utvecklingsprojektet.

Husets stomme avseende invändigt och utvändigt bärverk studerades och projekterades både som trästomme och alternativ betongstomme. Fasader i trä studerades utifrån brandförlopp. Huset byggdes till sist med betongstomme och utfackningsväggar. Utvändigt bärverk i trä och med fasader med träpanel, i en utbredning som följde forskningsresultatet.