#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
fågelro_1_webb.jpg

Fågelro

fågelro_01_webb
 

FÅGELRO

FAKTA

Adress:
Vårvädersgatan 1-24, Göteborg
Byggherre: Egnahemsbolaget i Göteborg AB
Entreprenadform: Totalentrepenad
Byggnadsentrepenör: Tuve Bygg AB
Bruttoarea: 128 kvm, 11 parhus och 22 bostäder
Upplåtelseform: Äganderätt
Byggnadsår: 2006-2007
Fotograf: Magnus Cimmerbeck

Parhusen i Fågelro är en fortsättning och utveckling av förädling och förtätning av miljonprogramsområden kring Göteborg. Grundtankar och huskoncept har för samma byggherre genomförts på Salviaterrassen i Gårdsten ett par tidigare. I Fågelro har bebyggelsen anpassats till den unika plats som Södra Biskopsgården utgör både som stadsplaneform, utvändiga material och kulörsättning. Husen i Fågelro ligger samlade kring en stor gröning som ett gemensamt vardagsrum utomhus mitt på en solig förhöjning, en tomt som blev byggbar i och med rivningen av en skola.

Bostaden på 128 kvm har stor möjlighet att anpassas till många olika familjesituationer och i sin grundtanke kunna möta olika kulturer, familjestorlekar och levnadssätt. Öppenhet och avskiljbarhet, inte som motsats utan som möjlighet. En demografi sk undersökning av de inflyttade har visat att samtliga husköpare tidigare har bott i stadsdelen. Avsaknaden av bostäder av liknande karaktär har tidigare förhindrat boendekarriär inom Södra Biskopsgården.

 
fågelro_02_webb
fågelro_03_webb
fågelro_04_webb
 
fågelro_05_webb