#navigator .siteTitle { display: none; }
QPG
lisa sass gata_3_webb.jpg

Lisa Sass Gata

lisa_sass_gata_01_webb
 

LISA SASS GATA

FAKTA

Adress: 
Lisa Sass Gata 14-18, Göteborg 
Byggherre: Bostadsbolaget
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Serneke
Bruttoarea:
Upplåtelseform: Hyresrätt
Byggnadsår: 2014
Fotograf: William Gustavsson

Dialog är alltid nödvändig. Arkitektur är det ibland. Det här var ett sådant tillfälle. 
Miljonprogrammets arkitektur hyllas, framför allt kanske av arkitekter, för sina goda boendekvalitéer och konsekventa och ibland stringenta gestaltning. För Lisa Sass Gata, ritad av Nils Einar Eriksson, är inget av detta giltigt. Lisa Sass Gata var i sin ursprungliga form, storskaligt, trist, och näst intill världsfrånvänt i sin slutenhet mot omgivningen. Tiden hade på alla sätt sprungit ifrån det forna bostadshotellet. Den rationella serviceanläggningen har gett upphov till otrygghet och anonymitet både inom bostadskomplexet och i omgivningen. De enda egentliga kvalitéerna som Lisa Sass Gata rymde var de boende och den ekonomiska tillgängligheten som de små bostäderna erbjuder.

Under det inledande dialogarbetet har vi mött engagerade människor som visat oss sin vardag och pekat på de situationer i sitt boende som krävt förändring. De vill känna sig trygga och vara stolta över sina hus och de vill kunna använda sin närmiljö samtidigt som den ekonomiska tillgängligheten bibehålls.

Alla de arkitektoniska och strukturella förändringar som vi genomfört har varit nödvändiga för att åstadkomma detta. Inga åtgärder har haft andra motiv än att åstadkomma trygghet, stolthet och tillgänglighet till Lisa Sass gata och dess omgivningar. 

Att Lisa Sass Gata har samma ekonomiska tillgänglighet som innan, att inneklimatet förbättras och att energiförbrukningen minskar till passivhusnivå har varit lika självklara målsättningar som trygghet, stolthet, tillgänglighet och minskad omflyttning. Vårt uppdrag har varit att balansera alla dessa hårda och mjuka mål till en fungerande arkitektonisk helhet.

Projektet belönades med ett andra pris i SABO:s tävling Årets Bästa Renovering 2015.

 
lisa_sass_gata_02_webb
 
lisa_sass_gata_03_webb
 
lisa_sass_gata_04_webb
 
lisa_sass_gata_05_webb